حوزه ام البنین

به گزارش صالحین حوزه ام البنین (س)

همزمان با هفته فتح خرمشهر برنامه نشست سیاسی در پایگاه فاطمه الزهرا (س) خواهران با حضور برادر پاسدارغنی زاده درباره خاطره گویی از آن عملیات ومسائل سیاسی روز برگزار گردید

انتهای پیام /IMG_3932 IMG_3933IMG_3943